Ce sume pot fi solicitate in procesele privind daunele rezultate din accidente rutiere?

În contextul producerii unui accident auto, răspunderea făptuitorului pentru prejudiciul produs rezultă sine die din conţinutul art. 19 şi următoarele C. proc. pen., coroborat cu dispoziţiile art. 1349, respectiv art. […]

Read more ›